Chùa Phước Thành-là một ngôi chùa được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với công... more
Chùa Phước Thành-là một ngôi chùa được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với công trình quần thể tượng Phật lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là bức tượng Phật A Di Đà cao 39m vươn lên trời xanh. Ngôi cổ tự này được khai sơn từ năm 1872, ở An Giang