Hiện nay cổ phiếu công ty DPN đã tích hợp với ví CleverDo Payment ... more
Hiện nay cổ phiếu công ty DPN đã tích hợp với ví CleverDo Payment Technologies Ltd.
Anh chị xem và chia sẻ video tới tất cả những thành viên đang sở hữu cổ phiếu DPN để giúp cho thành viên giữ được quyền lợi của mình nhé!
Đây là video rất chi tiết và đầy đủ. Đang sắp nhận được thành quả rồi.
Chúc cả nhà thành công 🚀🚀🚀
https://youtu.be/5pidyEUCako
----
TIN ZUI ĐẦU NĂM 2023 🎉🎉🎉