Hôm nay ông táo về trời
Báo cáo chuyện đời suốt một năm qua ... more
Hôm nay ông táo về trời
Báo cáo chuyện đời suốt một năm qua
Ông đi đúng ngày hai ba
Lúc ông về nhà là đêm ba mươi
Lửa ông sưởi bếp bao người
Nhà nhà yên ổn đời đời ấm no
Cha con tình nghĩa vợ chồng
Trong ngoài gia đạo thuận hoà an vui.
#chúc cho các đại gia đình luôn hạnh phúc
#happy new year