Xin chào tất cả nhà Sbuzz, chào buổi sáng tốt lành đến với tất cả mọi người.