Gửi lại hết năm cũ
Những thất bại đắng cay ... more
Gửi lại hết năm cũ
Những thất bại đắng cay
Để bước tiếp năm nay
Mong vận may tìm thấy
#Per
#ThercuaPer
Per chúc mọi người năm mới nhiều may mắn nhé 🍀🍀🍇