DẪU CÓ BỊ PHẢN BỘI CŨNG ĐỪNG BUỒN
Trong đời sẽ có những lúc con phải trải qu ... more
DẪU CÓ BỊ PHẢN BỘI CŨNG ĐỪNG BUỒN
Trong đời sẽ có những lúc con phải trải qua những giai đoạn bị người thân quay mặt, bạn bè xa cách, thậm chí những người đã từng hứa vào sinh ra tử cũng sẽ một ngày nào đó mà rời đi, lúc ấy con sẽ cảm thấy gần như mình mất hết điểm tựa.
Điều con cần phải nhận ra rằng, vạn sự trên đời đều vô thường, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng điểm tựa cho chính mình, để chúng ta không quá lệ thuộc vào bên ngoài, không lệ thuộc vào bất kì ai.
Nếu may mắn có một cộng đồng thương yêu, có người thân đồng hành, có bạn bè chí cốt thì là quá tốt, còn lỡ không có thì vẫn an nhiên mà sống vì ngay từ đầu con đã biết chọn nương tựa chính bản thân mình.
Chúc con luôn bình an...
Vô Thường
#DaoPhatTrongTraiTimToi