✍️ Một số thông tin quan trọng từ Giám đốc chiến lược DigiU-Alexandr I ... more
✍️ Một số thông tin quan trọng từ Giám đốc chiến lược DigiU-Alexandr I (Hiện tại đang ở TP Hồ Chí Minh) 👇
1️⃣ Năm 2023 khoảng đầu Quý 2 CEO DigiU-Alexey Ognev sẽ tiếp tục đến Dubai, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và xúc tiến quá trình cấp phép mở văn phòng đại diện chính thức tại 4 quốc gia này.
2️⃣ Thông qua văn phòng đại diện sẽ hợp tác và tài trợ cho các startup về AI&Blockchain về công nghệ và nguồn vốn để tạo ra các sản phẩm chất lượng riêng biệt, phù hợp phục vụ nhu cầu ở mỗi quốc gia. 
3️⃣ Sản phẩm EYWA đang được công ty The Smart State kiểm toán smart contrac, đàm phán thành công và đã ký hợp tác chiến lược với Giao thức Curve Finance top 2 về tổng lượng khoá TVL và khối lượng giao dịch 4 tỷ$. Sản phẩm Eywa sẽ chính thức mainet thương mại và tạo mã thông báo EYWA (TGE) trong cuối quý 2/2023.
4️⃣ Sản phẩm thứ 4 đã hoàn thành thử nghiệm nội bộ và sẽ ra mắt ngay sau khi sản phẩm thứ 3 là eywa hoàn thành thương mại hoá. (Một số ace đến gặp trực tiếp đã đc xem ví dụ về sản phẩm này)
5️⃣ Quá trình kiểm toán độc lập đang được tiến hành, ngay sau khi hoàn thành sẽ công bố cho các cổ đông.
6️⃣ Công ty đang lên kế hoạch cho các cuộc thi toàn cầu với phần thưởng cho người chiến thắng là chuyến đi thăm trụ sở và trung tâm dữ liệu của công ty trong năm nay. 
✅ Cuối cùng chúc mừng tất cả mọi người đã biết đến cơ hội DigiU.
@All