Chào buổi tối vui vẻ
Chúng ta lại gặp nhau ... more
Chào buổi tối vui vẻ
Chúng ta lại gặp nhau
Chúc cho nhau một câu
Ngủ ngon lành khỏe mạnh
Để sáng mai dậy sớm
Ta làm việc bình thường
Không có gì sướng hơn
Là mọi điều tốt đẹp
Từ kinh tế chính trị
Không liên lụy đến ai
Chỉ có mong vậy thôi
Có phải không các bạn