TÌNH YÊU VÀ SỰ MỘT MÌNH 🧡
“Năng lực ở Một mình là năng lực Yêu. Điều đó có ... more
TÌNH YÊU VÀ SỰ MỘT MÌNH 🧡
“Năng lực ở Một mình là năng lực Yêu. Điều đó có vẻ ngược đời với bạn, nhưng không phải vậy. Đây là chân lý tồn tại.
Chỉ những người có năng lực ở một mình mới có năng lực để yêu, để chia sẻ, để đi vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác, mà không sở hữu người khác, không trở nên lệ thuộc vào người khác, không thu nhỏ người khác thành một đồ vật, và không trở nên nghiện người khác.
Họ cho phép người khác tự do tuyệt đối, bởi họ biết, nếu người khác ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể bị người khác lấy đi, bởi vì nó không do người khác trao cho họ.
Vậy thì tại sao họ lại muốn ở bên nhau? Nó không còn là một nhu cầu, mà nó là một sự xa xỉ. Họ thích sự chia sẻ, họ có nhiều niềm vui đến nỗi họ muốn rót nó sang cho ai đó. Họ biết cách chơi, cuộc sống của họ như một nhạc cụ độc tấu vậy. Người độc tấu sáo biết cách tận hưởng cây sáo một mình. Và khi người ấy đến và gặp một người độc tấu trống, cả hai sẽ cùng tận hưởng việc ở bên nhau, và tạo ra một sự hài hòa giữa sáo và trống”
- Osho -
*