"Vừa thấy một AOC xây dựng một trung tâm điều khiển nhiệm vụ #PlanetIX ... more
"Vừa thấy một AOC xây dựng một trung tâm điều khiển nhiệm vụ #PlanetIX tuyệt vời!
36 nhà máy được sắp xếp ngăn nắp, màu trắng tuyệt đẹp, màu xanh lộng lẫy và màu vàng sang trọng tỏa sáng rực rỡ, chúng được sắp xếp ngay ngắn, đan xen vào nhau một bức tranh vũ trụ lộng lẫy không gì đẹp bằng! ngưỡng mộ. 😍🚀
Không nói gì, tiếp tục nhặt rác. 😵
#Pan #GameFi #NFTGaming #Web3 #PlayToEarn $IXT