Hôm nay trời xanh mây trắng             ... more
Hôm nay trời xanh mây trắng                                            Không phải say nắng mà say ánh mắt em ♥️♥️♥️🌹