Hôm nay trời xanh mây trắng.             ... more
Hôm nay trời xanh mây trắng.                                         Không phải say nắng mà say ánh mắt em ♥️♥️♥️🌹