Long lanh trong ánh mắt.               ... more
Long lanh trong ánh mắt.                                                 Những giọt nắng mùa Xuân.                                               Cho một mùa thương nhớ ♥️♥️♥️🌹🌹🌹