Nếu ai cũng sáng suốt hiểu rằng : làm việc ác sẽ phải nhận trừng phạt và ... more
Nếu ai cũng sáng suốt hiểu rằng : làm việc ác sẽ phải nhận trừng phạt và báo ứng dù đã chết . Thì con người sẽ không dám làm điều ác, khi đó thế gian sẽ tươi đẹp biết bao. 
CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY BÌNH AN .