Cuộc sống này khó khăn nhiều vô vàn, nhưng cũng có vô vàn cách để sinh tồn ... more
Cuộc sống này khó khăn nhiều vô vàn, nhưng cũng có vô vàn cách để sinh tồn >
CHÚC CÁC BẠN MỖI NGÀY ĐỀU HẠNH PHÚC .