Sự kiện gặp gỡ Chris với cộng đồng Planet IX Philippines 🇵🇭 tại thành phố lớn Manila