Nếu còn thương anh đừng mãi lặng im ♥️           ... more
Nếu còn thương anh đừng mãi lặng im ♥️                     Bỏ mặc em đắm chìm trong biển nhớ 🫦🫦🫦