Trên đường đời có dại mới có khôn, mà sao mình thấy dại nhiều thứ quá các ... more
Trên đường đời có dại mới có khôn, mà sao mình thấy dại nhiều thứ quá các bạn ạ. Các bạn có giống như vậy không ???
CHÚC CÁC BẠN NGÀY MỚI HẠNH PHÚC !