Ngất cao nơi đỉnh Hà Giang_Bức hoạ trờixanh với nắngvàng_ NướcNon hào khí ... more
Ngất cao nơi đỉnh Hà Giang_Bức hoạ trờixanh với nắngvàng_ NướcNon hào khí hồn SôngNúi- Một thoáng lặng... vẫn là trời thênh thang!.