Bao giờ trở lại quê hương
 Hoàng hôn buông xuống ra đường nhẩy dây  ... more
Bao giờ trở lại quê hương
 Hoàng hôn buông xuống ra đường nhẩy dây 
Hương thơm gốc rạ chiều nay,
 Mẹ em lặn, lội những ngày cuối đông.
 Sương rơi lạnh buốt ngoài đồng
 Để cho ruộng lúa đầy bông hè về.
 Nắng chiều đã tắt bên đê, 
 Cánh diều gọi gió mang về cho em.
 Mắt nhìn đắm đuối dõi xem
 Cánh diều no gió lượn trên cánh đồng.
 Hè về các bạn biết không 
 Cùng nhau hóng mát trên đồng quê hương.
 28/3/2023
Ngưỡng phạm ảnh s t