Nếu trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em chịu hông ... more
Nếu trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em chịu hông
Chỉ có chiếc Audi
Cho gia đình anh đi mần nông
Đất không có nhiều
Cho nhà em một chục hecta
Muốn lấy em về
Sang nhà làm dâu
Nhưng trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Ba mới thu về
Vàng vòng có mấy bao
Em thấy anh nghèo
Thì phải thương anh nhiều
Túi anh hông có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Nhà anh đây chất nông dân
Không giàu sang chi lắm em ơi
Tết cũng muốn đi chơi
Mà bận mang vàng ra phơi
Anh đâu có chi đâu
Trên là răng dưới hai chân
Nhưng ba có mấy cây xăng
Mẹ thì vừa mua thêm nhà băng
Vì anh quá thích em
Những mà chưa tiện ngỏ lời
Hai gia đình chưa môn đăng hộ đối
Sợ rằng em lấy anh
Sau này em mần cả đời
Cân vàng đong tiền nó cực lắm
Nếu trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em chịu hông
Chỉ có chiếc Audi
Cho gia đình anh đi mần nông
Đất không có nhiều
Cho nhà em một chục hecta
Muốn lấy em về
Sang nhà làm dâu
Nhưng trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Ba mới thu về
Vàng vòng có mấy bao
Em thấy anh nghèo
Thì phải thương anh nhiều
Túi anh hông có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con em đẹp
Cứ liều yêu anh
Tuy anh không có gì nhiều
Gia đình tỷ phú
Nói vậy cho nhanh đi
Anh yêu em
Như ba năm bảy thôi
Vì anh muốn cuộc tình mình
Không thể nào mà chia đôi
Mẹ anh thấy anh thương thầm em
Nên mới bán luôn đi ba đàn trâu
Mang tiền qua thăm nhà em
Cho hai bác thấy
Đôi ta bằng nhau
Mẹ anh nói nếu có con dâu
Thì ghi tên luôn vô sổ hồng hồng
Sao giờ anh còn hoài lông bông
Là sao
Là vì anh quá thích em
Những mà chưa tiện ngỏ lời
Hai gia đình chưa môn đăng hộ đối
Sợ rằng em lấy anh
Sau này em mần cả đời
Cân vàng đong tiền nó cực lắm
Nếu trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em chịu hông
Chỉ có chiếc Audi
Cho gia đình anh đi mần nông
Đất không có nhiều
Cho nhà em một chục hecta
Muốn lấy em về
Sang nhà làm dâu
Nhưng trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Ba mới thu về
Vàng vòng có mấy bao
Em thấy anh nghèo
Thì phải thương anh nhiều
Túi anh hông có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Túi anh hông có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Chỉ có chiếc Audi
Cho gia đình anh đi cấy rau
Đất không có nhiều
Cho nhà em một chục hecta
Muốn lấy em về về
Sang nhà làm dâu
Nhưng trong túi anh không có tiền
Em gì ơi em thấy sao
Ba mới thu về
Vàng vòng có mấy bao
Em thấy anh nghèo
Thì phải thương anh nhiều
Túi anh hông có tiền
Em gì ơi em thấy sao