* NHỚ MẸ...!! *
 Đêm nay con đã nằm mơ.  ... more
* NHỚ MẸ...!! *
 Đêm nay con đã nằm mơ. 
Mẹ về gọi cửa, đứng chờ ngoài sân. 
Giật mình ngồi dậy thật nhanh. 
Con ra mở cửa, chiếc mành đong đưa. 
Mẹ hỏi.. không thấy em Mua..??
 Ôm mẹ con bảo.. Em Mua đau đầu..
 Mẹ khóc.. em ốm bao lâu..?? 
Ôi con của mẹ.. lớn mau quá rồi.. 
Ba không về hả Mẹ Ơi..?? 
Chúng con nhớ mẹ, khóc vơi khóc đầy..
 Anh em lam lũ tháng ngày.. 
Em Mua ngoan ngoãn, và hay chăm làm. 
Em con ăn nói nhẹ nhàng. 
Không biết Ba ở thiên Đàng có hay..?? 
Mẹ ơi..! Ở lại đêm nay..
 Chúng con ôm mẹ, ngủ ngay bây giờ.. 
Mẹ ngủ cho đến tinh mơ.. 
Mẹ qua lối xóm, để nhờ bà con. 
Chỉ dạy giúp đỡ chúng con. 
Để mẹ thưa chuyện, không còn thời gian. 
Con Ơi.! Mẹ đi vội vàng. 
Phải về không kịp, kẻo sang ngày rồi..
 Các con chăm chỉ nghe lời.
 Cô chú dạy bảo, Như lời Mẹ Cha. 
Ánh trăng đã khuất ngọn đa. 
Mẹ về con nhé, kẻo Ba con chờ..
 Xoa đầu mấy đứa con thơ.. 
Mẹ ơi.! Con lại bơ vơ nữa rồi. 
Chúng con hứa sẽ vâng lời. 
Cha mẹ sống lại, cho đời con vui.
 Tiếng Gà gáy sang canh rồi. 
Con ngồi thức trắng Mẹ Ơi.! Mau về...!.!
31/32023 quý mão 
Ngưỡng phạm  ảnh s t