Hôm nay 31 tháng 3
Mai là mồng 1 tháng 4 rồi nà ... more
Hôm nay 31 tháng 3
Mai là mồng 1 tháng 4 rồi nà
Năm mới mấy đó thể mà
Bây giờ đã cũ như là mọi khi
Con người có lứa có thì
Thời gian thì lại có ngày có đêm 
Có năm có tháng rõ ràng
Có tuần có tiết có mùa nắng mưa
Chúng ta cứ biết vậy thôi
Đó là quy luật đất trời tự nhiên