Cả nhà ơi sao mình cứ đăng bài nào là trừ điểm bài đó 
không biết cả nh ... more
Cả nhà ơi sao mình cứ đăng bài nào là trừ điểm bài đó 
không biết cả nhà mình có bị vậy không 😭
bây giờ không biết đăng cái gì luôn đó 😢😢😢😢😢😢😢😢