Ngày này qua ngày khác tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, bất chợt có ... more
Ngày này qua ngày khác tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, bất chợt có một ngày, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của sự kiên trì.
#Love_C1
https://www.crowd1nft.com/thuylamcr1

#Sbuzz.com/ThuylamC1