LÀM VIỆC CÙNG HAPPY CAMLY COIN:
Vòng 1: LÀM QUEN: ... more
LÀM VIỆC CÙNG HAPPY CAMLY COIN:
Vòng 1: LÀM QUEN:
Bạn được tặng 1.000 Camly để làm quen Ví mới, người mới. Để bạn được biết tiềm lực của Camly Coin.
Vòng 2: LAN TOẢ:
Khi bạn thích Camly Coin, Bạn tặng người mới khác (1.000 Camly/ người mới), bạn được tặng lại 5.000 Camly/Người mới. Ví dụ bạn tặng 100 người x 1.000 Camly = 100.000 Camly. Bạn nhận lại 100 x 5.000 Camly = 500.000 Camly.
Áp dụng cho các bạn đã có nhóm vài trăm người trở lên, hoặc có kênh Youtube vài ngàn người.
Vòng 3: HƯỚNG NGHIỆP:
Khi Bạn yêu Camly Coin, Bạn gặp bạn bè trực tiếp (offline), chụp hình đăng Facebook, tạo nhóm Chat. Bạn tặng 1.000 Camly/ Người mới. Bạn được tặng lại 10.000 Camly/ người mới. Tạo nhóm Chat để mọi người được hỗ trợ hướng nghiệp và cùng lan toả Camly coin.
Vòng 4: THÀNH TỰU:
Khi Bạn muốn Phụng sự Camly Coin, Bạn tổ chức sự kiện, event cho Camly coin, bạn mở văn phòng phục vụ khách Camly… Bạn được tặng 10.000 - 20.000 Camly/ người mới.
Đăng hình lên Facebook và các trang xã hội. Tạo nhóm Chat để mọi người được hỗ trợ hướng nghiệp để phát triển cùng Camly coin.
Vòng 5: THẦN TÀI:
Khi Bạn có Thành tựu cùng Camly coin, Bạn được lập nhóm và thành lập công ty với danh nghĩa Camly, được giữ Ví Thần Tài có giá trị cao. Được định hướng phát triển thành công ty lớn mạnh ra Thế giới.
Và nhiều vòng sau, có sự tham gia của Ngài Hoàng Thần Tài và Vũ Trụ với các phần thưởng lớn đến từ Thượng Đế và Vũ Trụ. Các con số sẽ được điều chỉnh theo mỗi giai đoạn phát triển.
Chúc Bạn thành đạt! Chúc mọi người hạnh phúc và thịnh vượng, cùng Happy Camly coin, dự án đến từ Vũ Trụ.
We love you all!