LAN ĐEN 
Tên khoa học: Prosthechea cochleata  ... more
LAN ĐEN 
Tên khoa học: Prosthechea cochleata 
Bộ Măng tây hay bộ Thiên môn đông: Asparagales
Họ Lan: Orchidaceae
Chi: Prosthechea
Prosthechea cochleata, trước đây gọi là Encyclia cochleata, Anacheilium cochleatum, và Epidendrum cochleatum và thường gọi trong tiếng Anh là Cockleshell Orchid hoặc Clamshell Orchid. 
Prosthechea cochleata được
(L.) W.E.Higgins mô tả khoa học đầu tiên và là một loài lan biểu sinh gốc ghép Tân thế giới bản địa Trung Mỹ, Tây Indies, Colombia, Venezuela, và nam Florida. 
Prosthechea cochleata là quốc hoa của Belize, ở đó cây được gọi là Lan Đen.
Thân giả hành hình thuôn dài mang một hoặc hai lá không đặc trưng tuyến tính. Những bông hoa khác thường ở chỗ các cánh hoa tạo thành một “mũ trùm” trên trung tâm. Việc này làm cho hoa có hình dáng lộn ngược. 
P. cochleata rất phổ biến trong trồng trọt và được đánh giá cao vì hoa có hình dạng độc đáo và lâu tàn. Một số giống lai đã được lai bởi loài này.