Tức giận một giờ bằng 6h thức đêm vì vậy nên, ăn cơm thật ngon ngủ cho đủ ... more
Tức giận một giờ bằng 6h thức đêm vì vậy nên, ăn cơm thật ngon ngủ cho đủ giấc chăm chỉ kiểm tiền tiêu tiền ,ko vì người ko đáng mà tức giận ko vì chuyện ko đáng mà mất ngủ , sống thì phải sống cho thật tốt mỗi phút giây đều vì chính mình mà sống ,,,