Chỉ riêng cách sống của bạn cũng có thể thay đổi cả thế giới . 
💋💋 ... more
Chỉ riêng cách sống của bạn cũng có thể thay đổi cả thế giới . 
💋💋
Dù bạn là ai, xuất phát điểm ra sao, dù bạn mới chân ướt chân ráo bước vào trường đời, hay là người đã trải qua ít nhiều thăng trầm sóng gió... có một điều luôn đúng: bạn có thể thu được lợi ích từ việc hết lòng sống với phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày, từ khoảnh khắc bạn thức dậy buổi sáng tới khi bạn ngả lưng nằm ngủ. 
 Ngoài kia, người ta có thể sống nhanh, cũng có thể chây lười. Có người tôn thờ đồng tiền và quyền thế, cũng có người chẳng dám sống thật với ước mơ. 
 Còn bạn, liệu bạn có để lối sống của thế giới khiến bạn nản lòng hay đánh mất đi bản sắc của mình? 
 Tôi mong bạn có thể ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ, nhưng cuối cùng vẫn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. Bạn sẽ trở nên khác biệt. Bạn sẽ tạo ra sự thay đổi cho ai đó. Vậy nên, hãy xắn tay áo lên và sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Hãy sẵn sàng nuôi dưỡng nghệ thuật thần thái và thay đổi cuộc đời. 
 Chỉ riêng cách sống của bạn cũng có thể thay đổi cả thế giới! 
 Sưu tầm. Biết ơn tác giả . 
 Hình nhiều quá đăng cho nhẹ máy .. 😂😂 
 ❤️❤️ 
 https://www.sbuzz.com/quynhthy 
https://link-me.io/@quynhthicr1 
#Smiles_of_angels 
#LoveC1 
#C1