Người thành công biết rằng họ có trách nhiệm với cuộc sống, bất kể họ bắt ... more
Người thành công biết rằng họ có trách nhiệm với cuộc sống, bất kể họ bắt đầu từ đâu, bất kể những điểm yếu kém và quá khứ đầy thất bại.
Việc nhận ra phải có trách nhiệm cho những gì sẽ tiếp tục xảy đến với cuộc sống của bản thân là điều vừa thú vị và vừa đáng sợ.
Và khi bạn thật sự có trách nhiệm với bản thân, đó sẽ hướng đi duy nhất có thể khiến bạn trở nên thành công. Những lời bào chữa sẽ ngăn cản và giới hạn sự trưởng thành của nhân cách, của chuyên môn.
#nguoithanhcong