Hai mẫu xe hạng sang được Tesla hạ giá sốc, giảm gần 1 tỷ đồng mỗi loại