Một đoạn đường, nếu đi lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi ... more
Một đoạn đường, nếu đi lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng.
Một sự việc, nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong l.ò.ng thì nên buông xuôi.
Một số người, qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự ch.â.n thành thì hãy rời xa.
Một lối sống, áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi.
Kiên nhẫn là đức tính tốt... Nhưng nên nhớ nó chỉ tốt với người thật sự xứng đáng... Còn ngược lại chỉ là sự n.g.u n.g.ố.c mà thôi.
Đừng để cuộc đời của bạn chỉ là một chuỗi dài của sự m.ập mờ, tiếc nuối và vô nghĩa.
Có nhiều sự việc và con người cần thời gian để nhận biết đúng sai...
Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.
Công danh là để cống hi.ế.n, không phải để ki.êu ng.ạo
Vật chất là để sử dụng, không phải để kh.oe kh.oang.
Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường.
Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để hơn thua.
#nguoithanhcong