Thất bại ở đời chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người ...
#nguoithanhcong