[ Ở ĐỜI, KHÔNG CÓ GÌ BẰNG “TỰ LỰC CÁNH S.INH” ]
1. Gặp chuyện khó khăn, tự m ... more
[ Ở ĐỜI, KHÔNG CÓ GÌ BẰNG “TỰ LỰC CÁNH S.INH” ]
1. Gặp chuyện khó khăn, tự mình biết lỗi ở đâu thì sửa ở đó, rối ở đâu thì gỡ ở đó. Không biết mình cần gì thì người khác cũng chẳng biết bạn ở đâu để đưa tay giúp.
2. Đường đời ngã s.ấp m.ặt, trầy d.a tróc vảy cũng tự mình chữa lành, đã ngã rồi không tự đứng lên, tính để người ta bước lên người mình hay sao?
3. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình. Sự cố gắng trong im lặng luôn nhận được thành tựu vẻ vang.
4. Nước mắt u.ất ứ.c rơi, khóc một trận không biết trời đất thế nào, rồi tự mình lau khô, sáng mai lại vui vẻ cố gắng.
5. Có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp. Mình không hiểu mình, đừng mong người khác hiểu.
6. Cha mẹ mình, mình không lo toan, vậy đùn đẩy cho ai lo. Nếu không gánh vác được gia đình, ít nhất cũng đừng để cha mẹ phải muộn phiền.
7. Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự ki.ếm, th.ân mình tự nuôi. Như vậy mình mới có lựa chọn, sống theo ý của mình. Không gì bằng tự th.ân vận động.
8. Cầu thời, cầu vận không bằng cầu mình. Chuyện của mình người khác làm sao thấu được, đợi chờ ban ơn chi bằng tự lực mà làm.
9. Tương lai mình không lo, thì để ai lo đây? Nếu không làm chủ ước mơ của mình, bạn sẽ phải lao động cho giấc mơ của người khác.
10. Làm việc tốt thì ấm vào thân mình, cho mình chứ cho ai mà tiếc công sức. Mình không làm chủ cuộc đời thì sẽ có người khác làm thay!
Chúng ta đang thực sự tạo ra tương lai của mình bằng những việc làm mỗi ngày. Sướng khổ thế nào là tự mình quyết định!
#nguoithanhcong