STAR MAGNOLIA 
Tên khoa học: Magnolia stellata ... more
STAR MAGNOLIA 
Tên khoa học: Magnolia stellata
Bộ Mộc lan: Magnoliales
Họ Mộc lan: Magnoliaceae
Chi Mộc lan: Magnolia
Magnolia stellata là loài bản địa ở Nhật Bản được (Siebold & Zucc.) Maxim mô tả khoa học đầu tiên. 
Magnolia stellata cho hoa màu trắng nở vào đầu mùa xuân khi lá chưa nhú ra. Loài này có mối liên hệ gần gũi với Magnolia kobus và được các nhà thực vật học xem là một loại biến thể hay giống của loài kobus. Tuy nhiên, Magnolia stellata đã được chấp nhận là một loài riêng trong chuyên khảo năm 1998 bởi Hunt. 
Cây cao từ 4- 6 m, cây trưởng thành có tán rộng đến 4,6m. Cây còn nhỏ mọc theo hướng ô van thẳng đứng nhưng cây già mọc thành cây có tán. Sương giá mùa xuân có thể làm hỏng hoa. 
Là loài cây bụi thích đất sâu, có tính axit, có thể được nhân giống bằng hạt hoặc dễ dàng hơn bằng cách cắt rễ sau khi các nụ hoa đã hình thành.