Australian Violet 
Tên khoa học: Viola hederacea  ... more
Australian Violet 
Tên khoa học: Viola hederacea 
Bộ Sơ ri: Malpighiales
Họ Hoa tím hay họ Vi-ô-lét: Violaceae
Chi Hoa tím: Viola
Viola hederacea được Labill. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1805 và có nguồn gốc từ Úc. 
Những bông hoa thường khá nhợt nhạt và nhìn ra ngoài, cánh hoa phía trước. Lá phát triển tốt hình bán nguyệt trong phác thảo, khoảng rộng giống như dài, và thường là màu xanh đậm ở trên và nhạt hơn bên dưới.
Hầu hết các loại cây cảnh được dán nhãn Viola hederacea thực ra là Viola banksii, cho đến gần đây mới được đính chính và sửa đổi. ( V. hederacea) có hoa màu nhạt hơn với một cánh hoa phía trước, lá cũng ít hơn).