Tác giả Thanh Hân là một cây bút xuất sắc chuyên viết về đề tài điều tra – ... more
Tác giả Thanh Hân là một cây bút xuất sắc chuyên viết về đề tài điều tra – hình sự, sở hữu nhiều nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực trinh thám. Xem thêm: https://thamtuphucan.com/tac-gia-thanh-han/