Một khi cơn bão đã qua đi , bạn sẽ không nhớ là làm thế nào mình đã vượt ... more

Một khi cơn bão đã qua đi , bạn sẽ không nhớ là làm thế nào mình đã vượt qua nó , làm thế nào mình đã tồn tại.

Thực ra bạn không chắc là cơn bão đã thực sự ra đi hay chưa , nhưng một điều chắc chắn khi bạn bước ra khỏi cơn bão bạn đã không còn là người củ như khi bước vào nữa ..

Đó chính là ý nghĩa của cơn bão.