Bố ơi , chúng con đưa má về gặp Bố đây ạ !
Từ nay Bố Má lại được chăm sóc n ... more
Bố ơi , chúng con đưa má về gặp Bố đây ạ !
Từ nay Bố Má lại được chăm sóc nhau ở nơi Thiên Đàng …
Xin hãy an lòng về chúng con nhé !!
Yêu và nhớ Bố má rất nhiều 😘😘