Bức tượng vị thần-Hindu Shiva-cao 34 m đã được tổ chức Kỷ lục Guinness thế ... more
Bức tượng vị thần-Hindu Shiva-cao 34 m đã được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tác phẩm điêu khắc tượng bán thân lớn nhất thế giới,ở Ấn Độ