Ngẫm lại: Khi những con người Nhỏ Bé bắt đầu hắt Bóng Lớn, cũng có nghĩa là Mặt Trời Sắp Lặn rồi...!