Góc nhìn cận cảnh-Tháp Đôi-Ý tưởng thiết kế của ngọn tháp đôi như “Lạc Long Quân Âu Cơ"có 100 người con 50 lên rừng 50 xuống biển,ở Phú Yên