Hòn đảo- Hòn Tre-có diện tích khoảng 32,5km2,cáp treo nhìn từ trên cao xuống bãi tắm đẹp nước trong xanh,ở Nha Trang