Thánh địa La Vang còn được gọi với tên “Tiểu vương cung thánh đường La Vang” là một trong những địa điểm hành hương quan trọng không chỉ riêng đồng bào Công giáo. Mà còn của cả người không Công giáo,ở Quảng Trị