Tháng 11/2021 dịch vụ thuê xe đạp công cộng sẽ được triển khai tại Hồ Chí Minh để thí điểm.
https://chothuexedap.com.vn/thue-xe-dap-cong-co... See more
Tháng 11/2021 dịch vụ thuê xe đạp công cộng sẽ được triển khai tại Hồ Chí Minh để thí điểm.
https://chothuexedap.com.vn/thue-xe-dap-cong-cong-di-vong-quanh-tp-hcm-thang-11-2021/