Introduction

PLANET IX là một trò chơi chiến lược dựa trên blockchain với một bản sao ảo của hành tinh của chúng ta làm sân chơi của nó, sử dụn...

more

PLANET IX là một trò chơi chiến lược dựa trên blockchain với một bản sao ảo của hành tinh của chúng ta làm sân chơi của nó, sử dụng PIX để xây dựng một thế giới mới. Crowd1 đã hợp tác với PLANET IX để mở ra một bình minh mới trong lĩnh vực trò chơi. “ BẤT ĐỘNG SẢN SỐ” Hiểu về METAVERSY & PLANET IX của Crowd1

  • Vietnam
  • Joined 09/08/2022

Photos

Video