Introduction

Cứ cho đi sẽ nhận được nhiều !

Photos

Video

Mèo cũng có đôi !
Hãy chờ đợi , cũng sắp đến , và đến rất gần rồi !
Hãy chờ đợi , cũng sắp đến , và đến rất gần rồi !
Bỏ lỡ một chuyến đi!
Ở nhà vẫn được quà! ... more
Bỏ lỡ một chuyến đi!
Ở nhà vẫn được quà!
Cảm ơn các em !
Giờ mà gặp lại chắc chẳng nhớ mặt em nào cả!
Thời gian lấy đi nhiều thứ, trong đó có trí nhớ!
Nếu hôm qua bạn quên nhận 
Sáng hôm sau trước 6 giờ bạn nhận vẫn kịp nha
Tối qua về mệt
 Nay đăng cho có sức sống tíếp  ... more
Tối qua về mệt
 Nay đăng cho có sức sống tíếp 
Hãy bỏ lại tất cả sau lưng 
Dũng cảm lên và đi tiếp 
 Khi nào mệt thì tạm nghỉ 
 Và phải đạt thành tựu !
Nghề dạy học bạn được gì ?
Nếu bạn được học trò viết những dòng như vậy coi ... more
Nghề dạy học bạn được gì ?
Nếu bạn được học trò viết những dòng như vậy coi như bạn đã thành công 
Nghề của mình vật chất không dư, chỉ được cái tình cảm dạt dào!