Vừa Xong phun môi collagen cho khách
Phun collagen phủ bóng
Màu hồng cam đậm
© 174 ngô quyền/ phường Vĩnh Bảo/rạch giá Kiên Giang
📞0947333036-0946467964
PHUN collagen cam tươi 
Ca Phun Môi thứ 6 trong ngày
PHUN collagen phủ bóng cho e gái
PHUN collagen màu Cam tươi
Môi phun 3D màu cam đất+Cam tươi
Theo yêu cầu của chị khách USA
174 ngô quyền, phường Vĩnh Bảo, rạch giá Kiên Giang, ngây bách hóa xanh, đối diện bánh kem chiêu Dương
📞📞0947333036-0946467964
Môi phun 3D sao bông 3 ngày
Màu cưng quá phun 3D mãi hót
174 ngô quyền, phường Vĩnh Bảo, rạch giá Kiên Giang, đối diện bánh kem chiêu Dương
📞📞0947333036-0946467964
Khách nt không thấy tuyết trả lời thì gọi điện trực tiếp hoặc đến đị... See more
Môi phun 3D sao bông 3 ngày
Màu cưng quá phun 3D mãi hót
174 ngô quyền, phường Vĩnh Bảo, rạch giá Kiên Giang, đối diện bánh kem chiêu Dương
📞📞0947333036-0946467964
Khách nt không thấy tuyết trả lời thì gọi điện trực tiếp hoặc đến địa chỉ ạ
Môi phun 3D kỹ thuật phun xí muội
174 ngô quyền, phường Vĩnh Bảo, rạch giá Kiên Giang, đối diện bánh kem chiêu Dương
📞0947333036-0946467964