Biển xanh cát trắng nắng vàng. 
Niềm đam mê nho nhỏ.