Bốn phép tính cuộc đời, #Metaversy... more
Bốn phép tính cuộc đời, #Metaversy #Planetix#planetix0 #Crowd1 #luc_Metaversy #Sbuzz
#CROWD1 Tiếp cận tự do tài chính
Crowd1 cất cánh Global
Hãy theo dõi chúng tôi 
Big Upline Minh Vũ thuyết trình CROWD1 từ DuBai... more
Hãy theo dõi chúng tôi 
Big Upline Minh Vũ thuyết trình CROWD1 từ DuBai. 
 CROWD 1 THẾ HỆ MỚI
Nhờ vào nền tảng kinh doanh vững chắc mà Crowd1 cung cấp cho tất cả các thành viên và chi nhánh đều có thể trở thành những người tiên phong trong thế giới mới của Web3, tiền điện tử và blockchain.
Chúng tôi có công nghệ, chúng tôi có sản phẩm, và chúng tôi có những người để thống trị thế giới kỹ thuật số!
#Crowd1
#PlanetIX
#Metaverrsy
#Metaverse 
CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC
Cuộc cách mạng CROWD1 đã tới chỉ 1 lần trong đời... more
CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC
Cuộc cách mạng CROWD1 đã tới chỉ 1 lần trong đời
#Crowd1
#Plabetix
#NFTs
#Sbuzz
Giới thiệu Crowd1 NFT.
  NFT và C1 sức mạnh tiền điện tử... more
Giới thiệu Crowd1 NFT.
  NFT và C1 sức mạnh tiền điện tử
Chúng tôi đã tung ra Mã thông báo không thay thế theo yêu cầu, mang tính cách mạng nhất để tung ra thị trường và các chi nhánh của Crowd1 là những người đầu tiên sắp xếp hàng đầu.
Được đặt tên cho các phần tử, những NFT mạnh mẽ này sẽ được bao gồm trong Metaverse đóng gói thế hệ tiếp theo Crowd1.
#NFT #METAVERSY